Orddeling av burle

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet burle? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

bur-le

Siste orddelinger av dette språket