Orddeling av buttare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet buttare? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

but-ta-re

Siste orddelinger av dette språket