Orddeling av celsius

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet celsius? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

cel-sius

Siste orddelinger av dette språket