Orddeling av contemplare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contemplare? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-tem-pla-re

Siste orddelinger av dette språket