Orddeling av censendo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet censendo? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cen-sen-do

Siste orddelinger av dette språket