Orddeling av centrista

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet centrista? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

cen-tri-sta

Siste orddelinger av dette språket