Orddeling av commiato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet commiato? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

com-mia-to

Siste orddelinger av dette språket