Orddeling av colina

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet colina? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

co-li-na

Siste orddelinger av dette språket