Orddeling av collettivizzare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet collettivizzare? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

col-let-ti-viz-za-re

Siste orddelinger av dette språket