Orddeling av coloquintide

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet coloquintide? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

co-lo-quin-ti-de

Siste orddelinger av dette språket