Orddeling av comminuto

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comminuto? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-mi-nu-to

Siste orddelinger av dette språket