Orddeling av comparabile

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comparabile? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-pa-ra-bi-le

Siste orddelinger av dette språket