Orddeling av compendiato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compendiato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pen-dia-to

Siste orddelinger av dette språket