Orddeling av competenza

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet competenza? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pe-ten-za

Siste orddelinger av dette språket