Orddeling av compitando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compitando? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

com-pi-tan-do

Siste orddelinger av dette språket