Orddeling av complimentuccio

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet complimentuccio? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-pli-men-tuc-cio

Siste orddelinger av dette språket