Orddeling av compositore

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet compositore? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-po-si-to-re

Siste orddelinger av dette språket