Orddeling av contraffalo

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contraffalo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-traf-fa-lo

Siste orddelinger av dette språket