Orddeling av comprensibile

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet comprensibile? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

com-pren-si-bi-le

Siste orddelinger av dette språket