Orddeling av controbattuto

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet controbattuto? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-tro-bat-tu-to

Siste orddelinger av dette språket