Orddeling av concomitante

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet concomitante? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-co-mi-tan-te

Siste orddelinger av dette språket