Orddeling av confabulare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confabulare? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-fa-bu-la-re

Siste orddelinger av dette språket