Orddeling av confinare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confinare? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-fi-na-re

Siste orddelinger av dette språket