Orddeling av confraternita

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet confraternita? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-fra-ter-ni-ta

Siste orddelinger av dette språket