Orddeling av conglomerato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet conglomerato? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-glo-me-ra-to

Siste orddelinger av dette språket