Orddeling av congratulando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet congratulando? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-gra-tu-lan-do

Siste orddelinger av dette språket