Orddeling av contemplando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contemplando? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-tem-plan-do

Siste orddelinger av dette språket