Orddeling av contornabile

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contornabile? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-tor-na-bi-le

Siste orddelinger av dette språket