Orddeling av contraffatto

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contraffatto? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-traf-fat-to

Siste orddelinger av dette språket