Orddeling av contrapponibile

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contrapponibile? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

con-trap-po-ni-bi-le

Siste orddelinger av dette språket