Orddeling av contravvenuto

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contravvenuto? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-trav-ve-nu-to

Siste orddelinger av dette språket