Orddeling av contribuisco

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet contribuisco? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-tri-bui-sco

Siste orddelinger av dette språket