Orddeling av controllare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet controllare? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

con-trol-la-re

Siste orddelinger av dette språket