Orddeling av controproposta

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet controproposta? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-tro-pro-po-sta

Siste orddelinger av dette språket