Orddeling av convalidato

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet convalidato? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

con-va-li-da-to

Siste orddelinger av dette språket