Orddeling av cormorano

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cormorano? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cor-mo-ra-no

Siste orddelinger av dette språket