Orddeling av corporativista

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet corporativista? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

cor-po-ra-ti-vi-sta

Siste orddelinger av dette språket