Orddeling av corrugamento

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet corrugamento? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

cor-ru-ga-men-to

Siste orddelinger av dette språket