Orddeling av cortigiano

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet cortigiano? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

cor-ti-gia-no

Siste orddelinger av dette språket