Orddeling av enfatizzando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet enfatizzando? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

en-fa-tiz-zan-do

Siste orddelinger av dette språket