Orddeling av evangelizzare

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet evangelizzare? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

evan-ge-liz-za-re

Siste orddelinger av dette språket