Orddeling av evidente

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet evidente? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

evi-den-te

Siste orddelinger av dette språket