Orddeling av oogamia

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet oogamia? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

oo-ga-mia

Siste orddelinger av dette språket