Orddeling av schedando

Lurer du på hvor du skal dele det Italienske ordet schedando? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

sche-dan-do

Siste orddelinger av dette språket