Orddeling av Winden

Lurer du på hvor du skal dele det Tyske ordet Winden? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Win-den

Siste orddelinger av dette språket