Orddeling av Kalgoorlie

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Kalgoorlie? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

Kal-go-or-lie

Siste orddelinger av dette språket