Orddeling av Samara

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Samara? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Sama-ra

Definisjon av Samara:

1.
A winged often one-seed indehiscent fruit as of the ash or elm or maple

Synonym av Samara:

nounkey fruit, key, achene

Siste orddelinger av dette språket