Orddeling av Torfaen

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet Torfaen? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

Tor-faen

Siste orddelinger av dette språket