Orddeling av agglutinable

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet agglutinable? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ag-glu-tin-able

Siste orddelinger av dette språket