Orddeling av aggrandize

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet aggrandize? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

ag-gran-dize

Definisjon av aggrandize:

1.
Add details to

Synonym av aggrandize:

verb embroider, pad, lard, embellish, aggrandise, blow up, dramatize, dramatise, overstate, exaggerate, overdraw, hyperbolize, hyerbolise, magnify, amplify

Siste orddelinger av dette språket